Geen categorie

OR en plan van aanpak RI&E

Wat is een plan van aanpak?  Over het plan van aanpak worden de volgende dingen gezegd:  een plan van aanpak is een onderdeel van de RI&E  een plan van aanpak bevat de knelpunten n.a.v. de RI&E die worden aangepakt  een plan van aanpak moet jaarlijks worden vernieuwd  als de ISZW (Inspectiedienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid,…

Read more
ArboOndernemingsraad

Ondernemingsraad en Arbo-wet

 Wat is nou eigenlijk de Arbo-wet? De Arbowet- en regelgeving bestaat uit een aantal onderdelen: Arbo-wet, algemene bepalingen voor alle arbeid Arbo-besluit, regels werkgevers en werknemers, ook voor bijzondere categorieën en sectoren Arbo-regelingen, concrete voorschriften, bv. Arbeidsmiddelen of arbodienst Arbo-catalogus, per bedrijf of branche, deze geven vaak specifieke en concrete informatie over belangrijke onderdelen van…

Read more
Ondernemingsraad

Ondernemingsraden en de eerste maand van 2019

Ondernemingsraden en de eerste maand van 2019 De eerste paar dagen van 2019 in Nederland De eerste paar dagen na de jaarwisseling, gingen de berichten vooral weer over alles wat er niet goed ging: een vonkenregen en brandjes in Scheveningen containers en troep die aanspoelden op onze eilanden meerdere dodelijke ongelukken met vuurwerk Terwijl er…

Read more
Ondernemingsraad

Ondernemingsraad en WAB

Ondernemingsraad en WAB (Wetgeving Arbeidsmarkt in Balans) Kort geleden heeft de ministerraad een aantal plannen bekend gemaakt voor het (opnieuw) wijzigen van het ontslagrecht. Het doel hierbij is (net als bij de laatste wetswijzigingen Werk en Zekerheid) om het aantrekkelijker te maken dat werkgevers mensen in vaste dienst nemen door het ontslag makkelijker en goedkoper…

Read more