Ondernemingsraad

Ondernemingsraad en WAB

Ondernemingsraad en WAB (Wetgeving Arbeidsmarkt in Balans) Kort geleden heeft de ministerraad een aantal plannen bekend gemaakt voor het (opnieuw) wijzigen van het ontslagrecht. Het doel hierbij is (net als bij de laatste wetswijzigingen Werk en Zekerheid) om het aantrekkelijker te maken dat werkgevers mensen in vaste dienst nemen door het ontslag makkelijker en goedkoper…

Read more