Frank Bijlefeld & Marlies Zijlstra

team-or-compagnon

OR-Compagnon

OR-Compagnon is sinds 2007 succesvol in het trainen, adviseren, coachen, begeleiden én ondersteunen van ondernemingsraden.

Sinds 1991 als trainer-adviseur medezeggenschap werkzaam bij diverse grote trainingsbureaus en als zelfstandige.

Beschikking over een zeer uitgebreid netwerk van contacten met specialisten en deskundigen ten behoeve van de praktijk van medezeggenschap.

OR-Compagnon werkt samen met andere opleidingsbureaus op het gebied van medezeggenschap.

OR-Compagnon: Waar wij voor staan!

Visie van OR-Compagnon

 • Door de ondernemingsraad tijdig te betrekken bij de fases van besluitvorming vóór het voorgenomen besluit, wordt de toepassing van adviesrecht en instemmingsrecht slechts een procedurele afronding.
 • Door het inbrengen van ervaringsdeskundigheid kan een ondernemingsraad zorgen voor meer zorgvuldigheid in de besluitvorming én vergroting van het draagvlak.
 • De ondernemingsraad is zelfstandig en geen onderdeel van de hiërarchische organisatiestructuur, met rechten en plichten vastgelegd in wetgeving: de WOR (Wet op de Ondernemingsraden).

Aanpak

 • OR-Compagnon heeft een model ontwikkeld voor de organisatie en werkwijze van een ondernemingsraad, waar veel klanten tot grote tevredenheid mee werken. Dit model biedt structuur en voorwaarden voor professionele medezeggenschap.
 • Met behulp van het OBOB besluitvormingsmodel én het werken met SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) komen ondernemingsraden tot resultaten en tevredenheid!

Waarom OR-Compagnon

 • 93% klanttevredenheid
 • gratis 24-uurs vragenservice
 • meer dan 27 jaar ervaring
 • aantrekkelijke tarieven
 • erkend als opleiding voor ondernemingsraden
 • bekend met register MZ-opleiders
 • geregistreerd bij het CRKBO (Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen)
 • geen BTW vanwege vrijstelling onderwijs

De stelling van de OR Professionals

Daar waar sturing, toezicht en controle toenemen, verdwijnen betrokkenheid, motivatie en productiviteit.

Zet OR Professionals in voor uw vraagstuk.