Geen categorie

OR en plan van aanpak RI&E

Wat is een plan van aanpak?  Over het plan van aanpak worden de volgende dingen gezegd:  een plan van aanpak is een onderdeel van de RI&E  een plan van aanpak bevat de knelpunten n.a.v. de RI&E die worden aangepakt  een plan van aanpak moet jaarlijks worden vernieuwd  als de ISZW (Inspectiedienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid,…

Read more
Geen categorie

Ondernemingsraad en RI&E

Wat is een RI&E ? De afkorting RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. Het is een onderzoek naar alle mogelijk risico’s die verbonden zijn aan het werk. Volgens de voorschriften over een RI&E moeten daar in ieder geval de volgende zaken in worden opgenomen: Inventarisatie van alle risico’s én van de al genomen maatregelen…

Read more
Geen categorie

Ondernemingsraad en overwerk

Ondernemingsraad en overwerk Wat is eigenlijk overwerk  Volgens de arbeidstijdenwet (ATW) is er sprake van overwerk: indien deze situatie incidenteel is én niet te voorzien Volgens andere beschrijvingen is overwerk: het aantal uren dat je werkt buiten of boven op je bestaande aantal uren volgens contract In veel CAO’s worden afspraken gemaakt of richtlijnen bepaald…

Read more