OR Compagnon werkt(e) o.a. voor:

 • ExxonMobil
 • Friesland Campina, Leeuwarden, Beilen en Dronrijp
 • Philips, Eindhoven
 • Hoogovens, Ijmuiden
 • IKEA, Nederland
 • Yokogawa, Amersfoort
 • Nokia, Leiden
 • Ahoy, Rotterdam
 • Diaconessenhuis, Meppel
 • Refaja ziekenhuis, Stadskanaal,
 • Interzorg, Assen
 • Theodotion, Huizen
 • Bloemenveiling FloraHolland, Naaldwijk en Bleiswijk
 • Polaroid, Enschede
 • Plus Retail, Haaksbergen en Utrecht
 • Novo, Groningen
 • Naamplaat, Hardenberg
 • Alle bedrijfsonderdelen van Defensie
 • Estro Services, Hengelo
 • Stichting Kinderopvang Friesland (SKF)
 • Stichting De Welle, Nijverdal
 • Photonis, Roden
 • Van Keulen Interieurbouw – Nijverdal
 • Thuiszorg – Het Friese Land
 • Smurfit Kapa
 • Zuid Oost Zorg

Wat zeggen anderen over OR-Compagnon:

Kinderopvang Walcheren

OR Kinderopvang Walcheren

“Sinds 2006 is Frank onze vaste trainer en adviseur. Onder zijn begeleiding heeft onze OR een duidelijke visie en gestructureerde werkwijze ontwikkeld waardoor besluiten weloverwogen worden genomen . Wij zijn een volwaardige gesprekspartner van onze directeur en het MT geworden en hebben een duidelijke rol binnen onze organisatie verworven.

De trainingen van Frank ervaren wij als leerzaam, confronterend, opbouwend, vernieuwend en worden voldoende afgewisseld met ontspanning. Wij ervaren Frank als een deskundig, betrokken, inventief en creatief persoon. Wij raden OR-compagnon zeker aan.”

Ondernemingsraad Energiewacht N.V.

“Wij, de ondernemingsraad van Energiewacht N.V., maken al een aantal jaren gebruik van de diensten van OR-Compagnon. Onze vaste trainer, Frank Bijlefeld, heeft goede kennis van zaken. Geen vaste onderwerpen, maar goed maatwerk, dat in onze behoeften voorziet. De geleerde kennis en technieken zijn direct toe te passen. De cursussen zijn altijd erg motiverend en geven ons nieuwe energie om met onze OR werkzaamheden verder te gaan.”

Ondernemingsraad Asco Controls BV

Al meerder jaren maken wij als ondernemingsraad gebruik van de diensten van OR-Compagnon. Wij vinden de trainingsdagen altijd zeer nuttig en informatief, met veel ruimte voor eigen inbreng en het behandelen van actuele topics. De ondersteuning helpt ons als OR bij het omgaan met lastige onderwerpen en het nemen van besluiten. Daarbij laat onze trainer Frank voldoende ruimte tussendoor voor reflectie en ontspanning. De informele sfeer en werkwijze schept een vertrouwensband waar we al vele jaren op bouwen. OR-Compagnon is altijd voor ons beschikbaar voor raad en daad gedurende het jaar. Het is eigenlijk een must voor elke OR om dergelijke trainingen te volgen als ondersteuning bij de dagelijkse werkzaamheden en daarvoor ben je bij OR-Compagnon zeker op het juiste adres.

OR Veligheidszorg Drenthe 

We zijn sinds oktober 2017 onder begeleiding van Frank Bijlefeld cursus gaan volgen bij OR-Compagnon. Wij zijn uiterst tevreden met de begeleiding in het gehele proces. De OR bestond, qua samenstelling, zowel uit nieuwe en oude leden. Wij konden aangeven
welke richting we op willen gaan, in het eerste kennismakingsgesprek wat wij met Frank hebben gehad. De gehele scholing werd door iedereen als zeer positief ervaren.  Er bestaat bij Frank de mogelijkheid voor individuele gesprekken én er kan ook informeel over en met de ondernemingsraad gesproken worden. Voor vragen kan men altijd bij Frank terecht.

Ondernemingsraad Essentra Extrusion

Bij Frank hebben we vanuit ons bedrijf een 3 daagse training gevolgd. Hierbij hebben we een beginners cursus gevolgd om onze ondernemingsraad nieuw leven in te blazen. Hiervoor hebben we ten eerste een stevige dosis theoretische kennis ontvangen waarna we deze hebben geoefend met praktijk cases. Dit had voor ons goed geholpen zodat wij daarna goed met de directie in gesprek konden gaan. We hebben daarbij afspraken kunnen maken over de samenwerking en de eerste stappen kunnen zetten voor een goed functionerende OR. Na de training hebben we de cursus ook besproken en we vonden deze allen goed tot zeer goed. Dit komt voornamelijk door de uitgebreide kennis en het maatwerk wat geboden wordt. Frank is een betrokken oud OR lid die je graag helpt met allerlei zaken die je als (lid van de) ondernemingsraad voor je kiezen kunt krijgen.

OR NV Rendo Holding, Meppel

“Vanaf 2007 is OR Compagnon in persoon van Frank Bijlefeld cursusleider voor de OR NV RENDO Holding. De manier waarop de cursus wordt aangeboden, zowel financieel als inhoudelijk, is voor de OR NV RENDO Holding vanaf 2007 aanleiding geweest de cursussen te blijven volgen bij OR Compagnon.
Het is zeker niet de enige reden. Ook de manier waarop de cursus gegeven wordt, de onderwerpen, het openstaan voor praktijksituaties, kortom de deskundigheid en parate kennis van Frank heeft een wezenlijke invloed op de wijze van functioneren van de OR binnen onze organisatie.
Bij een dreigend overnametraject is Frank opgetreden als externe deskundige/adviseur. Mede door zijn inbreng heeft de OR een zodanige rol weten te vervullen dat de uiteindelijke overname niet is doorgegaan. OR NV RENDO Holding kan OR Compagnon van harte aanbevelen als scholingsinstituut.”

OR Hydro Extrusion BV, Hoogezand

“Frank heeft zich met opvallend gemak in ons bedrijf verdiept. Zijn trainingen sluiten bijzonder goed aan bij onze organisatie en cultuur.

Met zijn optreden heeft hij het vertrouwen van de Ondernemingsraad gewonnen en haalt als vanzelfsprekend het beste uit hen naar boven.

Het is erg prettig om met Frank te werken. De Ondernemingsraad verheugd zich op verdere samenwerking.”

Zet OR Professionals in voor uw vraagstuk.