Geen categorie

OR en plan van aanpak RI&E

Wat is een plan van aanpak?  Over het plan van aanpak worden de volgende dingen gezegd:  een plan van aanpak is een onderdeel van de RI&E  een plan van aanpak bevat de knelpunten n.a.v. de RI&E die worden aangepakt  een plan van aanpak moet jaarlijks worden vernieuwd  als de ISZW (Inspectiedienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid,…

Read more