Toont alle 4 resultaten

Arbo Training Online

Arbo Training 1 dag

200,00

Deze Arbo-training van één dag geeft een overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Daarnaast maak je kennis met de belangrijkste beleidsinstrumenten op het gebied van Arbo. Ook hun onderlinge samenhang wordt duidelijk uitgelegd. Je krijgt overzichtelijke presentaties die ook aan de deelnemers worden uitgereikt.
Je krijgt ook kennis en inzicht in de rechten en rol van de medezeggenschap bij Arbo.

De dag duurt van 09.00 uur tot circa 16.30 en wordt onderbroken voor de lunch tussen 12.30 en 13.30 uur. Korte pauzes in overleg en naar behoefte.

 

WOR Online Training

Basistraining WOR 1 dag

200,00

Elke twee weken!

In deze basistraining WOR (Wet op de OndernemingsRaden) van een dag gaan wij in op de positie van de ondernemingsraad. Wij geven je een heldere en complete uitleg van de belangrijkste rechten van de OR én de praktische toepassing daarvan. Je kunt ook eigen voorbeelden/praktijksituaties naar voren brengen in deze basistraining WOR en deze kunnen (kort) besproken worden. De dag duurt van 09.00 uur tot circa 16.30 en wordt onderbroken voor de lunch tussen 12.30 en 13.30 uur. Korte pauzes in overleg en naar behoefte. Na deze dag kun je volwaardig meedoen als lid van de ondernemingsraad.

Maatwerktraining Online

Maatwerktraining meerdere dagdelen

580,003.480,00

Een maatwerktraining ondernemingsraad is gericht op één medezeggenschapsorgaan zoals (centrale of groeps-) ondernemingsraad, onderdeelcommissie of VGWM-commissie.

In deze training kunnen alle onderwerpen uit jullie eigen praktijk worden voorbereid en besproken in een online bijeenkomst! Deze training kan 1 dagdeel tot 6 dagdelen beslaan. Informatieoverdracht vindt plaats, naast bespreking van kunde en vaardigheden. Jullie ontwikkelen een eigen strategie met betrekking tot het onderwerp of thema.

De prijs is € 580 per dagdeel. Werktijden zijn 09.00 – 12.30 en/of 13.30 – 17.00 uur.

Trainingen van 1 dagdeel

580,00

In deze training van één dagdeel staat één van de volgende thema’s centraal: Adviesrecht artikel 25, Instemmingsrecht artikel 27, Initiatiefrecht/informatierecht, rol OR bij reorganisatie, communicatie en contacten achterban, organisatie en werkwijze OR en faciliteitenrecht, OR en financiën, OR en HR-beleid.

Je ontvangt informatie, tips en adviezen en wordt bij al deze onderwerpen de aansluiting gezocht bij jullie eigen praktijk en vragen hierover.

Werktijden zijn: 09.00 – 12.30 óf 13.00 tot 16.30