OR STARTTRAINING 1 DAG

Nieuw in de ondernemingsraad? Met deze training bent u na 1 dag op de hoogte van de belangrijkste dingen die u moet weten over de rechten van de ondernemingsraad en kunt u deel gaan nemen als volwaardig lid van de ondernemingsraad.

VOORZITTERS OR START 1 DAG

In deze dag krijgt u kennis en inzicht in wat de taken, rollen en functies van voorzitters kunnen zijn. U maakt kennis met een praktisch toepasbaar model voor besluitvorming, wat u in staat stelt om uw raad beter besluiten te laten nemen zonder te hoeven stemmen.

TEAMBUILDING 1 DAG

In één dag werkt u aan verbetering van de onderlinge verhoudingen, u krijgt meer begrip voor elkaar en u zult meer plezier hebben in het werken met elkaar. Een leuke dag, op maat gemaakt voor uw ondernemingsraad die aansluit op uw behoeften!

VOORZITTERS OR MODULE I

In deze module I voor voorzitters OR krijgt u inzicht in groepsprocessen, waardoor u meer in staat bent om deze processen te begrijpen en bij te sturen. Daarnaast krijgt u tips en handvatten om een betere voorzitter van vergaderingen te worden.

VOORZITTERS OR - MODULE II

In deze module II voor voorzitters OR krijgt u meer inzicht in technieken van het leiden van een vergadering. Wat maakt dat anderen uw voorzitterschap accepteren en welke vaardigheden zijn vooral belangrijk daarbij? De belangrijkste vaardigheden worden geoefend!

ONDERHANDELEN I

In deze module onderhandelen I maakt u kennis met alle belangrijke begrippen en inzichten uit het onderhandelen. We bespreken hoe u zich goed kunt voorbereiden op onderhandelingen. Ook gaan we veel oefenen, zodat u deze kennis en inzichten leert toepassen.

ONDERHANDELEN II

In deze trainingsdag onderhandelen II krijgt u kort een overzicht van de belangrijkste begrippen en aspecten uit het onderhandelen. Vooral gaat het deze dag om kennismaking met gespreksstrategieën en technieken die u leert eigen maken middels oefeningen.

ARBO TRAINING 1 DAG

In deze ARBO training 1 dag krijgt u een overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van Arbo. Daarnaast maakt u kennis met de belangrijkste beleidsinstrumenten op het gebied van Arbo en wordt hun onderlinge samenhang voor u duidelijk.

KENNISMAKING MET NLP

In deze training kennismaking met NLP krijgt u kennis in een aantal belangrijke inzichten van NLP. Deze inzichten gaan er voor zorgen dat u meer inzicht krijgt in uw eigen functioneren en communicatie en daarmee ook succesvoller wordt in de omgang met anderen.

Meerdaagse trainingen

OR BASISTRAINING 2 DAGEN

Na deze OR basistraining 2 dagen heeft u voldoende kennis van de WOR en van de belangrijkste rechten van de ondernemingsraad. Alle andere aspecten van het OR-werk komen zodanig aan de orde dat u goed van start gaat.

OR BASISTRAINING 2 LOSSE DAGEN

Als nieuw OR-lid komt u in deze basistraining 2 losse dagen alles te weten over de belangrijkste rechten van de ondernemingsraad. U kunt na deze training als volwaardig lid  een bijdrage leveren aan het succes van uw ondernemingsraad!

2 DAAGSE BASISTRAINING HELE OR

In deze 2 daagse basistraining hele OR wordt gewerkt aan uw kennis, kunde en vaardigheden om een goede start te maken van uw zittingsperiode: wetskennis, organisatie en werkwijze, vergadertechniek, teambuilding.

3 DAAGSE BASISTRAINING HELE OR

Deze 3 daagse basistraining hele dag biedt de beste start voor uw zittingsperiode: kennis van de wet, organisatie en werkwijze, vergadertechniek, omgaan met de bestuurder, achterbanbeleid, teambuilding, taakverdeling, besluitvorming,enz.

MAATWERKTRAINING HELE OR

In een maatwerktraining hele OR kunnen alle onderwerpen die u wenst aan de orde komen. Het kan gaan over vermeerdering kennis, ontwikkeling vaardigheden, strategieontwikkeling of specifieke bedrijfsonderwerpen. U bepaalt!

ARBO-TRAINING 2 DAGEN

Deze Arbo-training 2 dagen is voor iedereen die zich als lid van de ondernemingsraad bezig houdt met Arbo. U krijgt kennis én inzicht van wetgeving én alle beleidsinstrumenten op Arbo-gebied én hun onderlinge samenhang.

ARBO-TRAINING VGWM-CIE./OR

In deze Arbo-training VGWM-cie/OR maakt u kennis met alle wetgeving en beleidsinstrumenten. U gaat naar huis met duidelijke inzichten over wat er moet gebeuren om de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf te verbeteren.

TEAMBUILDING

Deze training teambuilding ondernemingsraad is gericht op het verbeteren van de onderlinge relaties, een goede taakverdeling, gebruik maken van elkaars kwaliteiten én een goede sfeer met vertrouwen en respect.

VOORZITTERS OR

In deze training voorzitters OR leert u alles wat u nodig heeft om een goede voorzitter te worden. Hierdoor voelt u zich zekerder van uzelf, krijgt u meer vertrouwen van uw OR én gaat uw OR effectiever vergaderen en meer succes behalen.

ONDERHANDELEN

In deze training onderhandelen leert u over alle basisbegrippen van het onderhandelen én een heel aantal slimme gesprekstechnieken. Hierdoor wordt u meer succesvol in uw communicatie en daarmee in het behalen van uw doelen.

NLP VOOR OR-LEDEN

In deze training NLP voor OR krijgt u kennis en inzicht in (uw) communicatie en het effect daarvan op anderen. U krijgt handvatten en inzichten aangereikt om uw communicatie te verbeteren, waardoor u meer succesvol zult worden.

Zet OR Professionals in voor uw vraagstuk.