Advisering

Elk advies, ieder adviestraject, iedere adviesaanvraag en ondernemingsraad zijn anders.

Dat betekent dat een adviestraject nooit 2 keer hetzelfde is en dus altijd vraagt om maatwerk én voortdurende afstemming met de klant.

Bij besluiten is het belangrijk om alle gevolgen te beoordelen: financiën, werkgelegenheid, product/dienst, betrokkenheid, opleiding, toekomstige doelen, organisatie, enz. enz.

Voor welke vorm van advisering/ondersteuning ook gekozen wordt: de ondernemingsraad brengt advies uit en moet daarom altijd leidend blijven in het adviestraject!

Advieswerkzaamheden:

Advieswerk kan bestaan uit

 • het ontwikkelen van een eigen visie op een voorgenomen besluit
 • het ontwikkelen van alternatieve voorstellen
 • het voeren van gesprekken met directie en management
 • ondersteuning bij het benoemen van adviespunten
 • het helpen schrijven van een advies of
 • het juridisch vormgeven er van

OR-Compagnon heeft zeer veel ervaring in het opstellen van een advies

 • bij grote bedrijfsfusies en overnames
 • bij splitsing of verkoop van een onderneming
 • bij ingrijpende reorganisatie of inkrimpingen
 • bij wijzigingen in de medezeggenschap
 • bij belangrijke investeringen

 Waarom OR-Compagnon

 • 93% klanttevredenheid
 • gratis 24-uurs vragenservice
 • meer dan 27 jaar ervaring
 • aantrekkelijke tarieven
 • erkend als opleiding voor ondernemingsraden
 • bekend met register MZ-opleiders
 • geregistreerd bij het CRKBO (Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen)
 • bij advieswerk wordt BTW in rekening gebracht

Zet OR Professionals in voor uw vraagstuk.