Scholingsplan

Veel van de klanten van OR-Compagnon beschikken over een scholingsplan.

Hierin wordt voor de duur van de zittingsperiode een leidraad vastgelegd voor de ontwikkeling van kennis, kunde en vaardigheden van de leden van de medezeggenschap.

Een aantal aspecten hiervan zijn voor alle ondernemingsraden gelijk, andere aspecten hiervan zijn specifiek voor de eigen bedrijfssituatie.

Het maken van het scholingsplan is tevens gebaseerd op kennis van teamontwikkeling en de fases in het groepsproces, zodat de voorwaarden worden geschapen voor een goede ontwikkeling.

Het scholingsplan biedt veel voordelen, zowel voor de ondernemingsraad als ook voor de gehele organisatie en gaat uit van de minimale rechten op scholing zoals in de WOR zijn vastgelegd.

Informatie

Voor wie is een scholingsplan

 • voor alle ondernemingsraden die hun functioneren willen verbeteren door planmatige ontwikkeling

Praktische informatie

 • uw scholingsplan wordt na (telefonisch) overleg met u opgesteld
 • het concept wordt naar u gemaild en (telefonisch) besproken
 • kosten zijn slechts € 150,00 (excl. eventuele reiskostenvergoeding)
 • het scholingsplan schept geen verplichtingen
 • afwijkingen zijn altijd mogelijk
 • voor vaste klanten wordt het scholingsplan gratis ontwikkeld!

Waarom OR-Compagnon

 • 93% klanttevredenheid
 • gratis 24-uurs vragenservice
 • meer dan 27 jaar ervaring
 • aantrekkelijke tarieven
 • erkend als opleiding voor ondernemingsraden
 • bekend met register MZ-opleiders
 • geregistreerd bij het CRKBO (Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen)
 • geen BTW vanwege vrijstelling onderwijs

Zet OR Professionals in voor uw vraagstuk.