Coaching & Begeleiding

OR-Compagnon biedt ook coaching & begeleiding aan ondernemingsraden.

Soms gebeurt dit op individueel niveau, soms voor de gehele ondernemingsraad.

Het kan hierbij gaan om interne meningsverschillen tussen leden of subgroepen van de ondernemingsraad, soms tussen een dagelijks bestuur en zijn OR of tussen ondernemingsraad en bestuurder.

In al deze situaties kan OR-Compagnon worden ingeschakeld om de meningsverschillen bespreekbaar te maken en te streven naar een oplossing die voor iedereen bevredigend is.

Informatie

Belangrijk om te weten bij coaching/begeleiding

  • bij een offerte worden heldere afspraken gemaakt over de in rekening te brengen uren
  • wij zijn pas tevreden als u het ook bent

Waarom OR-Compagnon

  • 93% klanttevredenheid
  • gratis 24-uurs vragenservice
  • meer dan 27 jaar ervaring
  • aantrekkelijke tarieven
  • erkend als opleiding voor ondernemingsraden
  • bekend met register MZ-opleiders
  • geregistreerd bij het CRKBO (Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen)
  • over deze werkzaamheden wordt BTW berekend

Zet OR Professionals in voor uw vraagstuk.