OR BASISTRAINING 2 DAGEN

Na deze OR basistraining 2 dagen heeft u voldoende kennis van de WOR en van de belangrijkste rechten van de ondernemingsraad. Alle andere aspecten van het OR-werk komen zodanig aan de orde dat u goed van start gaat.

OR BASISTRAINING 2 LOSSE DAGEN

Als nieuw OR-lid komt u in deze basistraining 2 losse dagen alles te weten over de belangrijkste rechten van de ondernemingsraad. U kunt na deze training als volwaardig lid  een bijdrage leveren aan het succes van uw ondernemingsraad!

2 DAAGSE BASISTRAINING HELE OR

In deze 2 daagse basistraining hele OR wordt gewerkt aan uw kennis, kunde en vaardigheden om een goede start te maken van uw zittingsperiode: wetskennis, organisatie en werkwijze, vergadertechniek, teambuilding.

3 DAAGSE BASISTRAINING HELE OR

Deze 3 daagse basistraining hele dag biedt de beste start voor uw zittingsperiode: kennis van de wet, organisatie en werkwijze, vergadertechniek, omgaan met de bestuurder, achterbanbeleid, teambuilding, taakverdeling, besluitvorming,enz.

MAATWERKTRAINING HELE OR

In een maatwerktraining hele OR kunnen alle onderwerpen die u wenst aan de orde komen. Het kan gaan over vermeerdering kennis, ontwikkeling vaardigheden, strategieontwikkeling of specifieke bedrijfsonderwerpen. U bepaalt!

VOORZITTERS/SECRETARISSEN OR

In deze voorzitters/secretarissen training krijgen zowel de voorzitter én de secretaris meer kennis en inzicht in hun belangrijkste functies én worden hun vaardigheden daarin getraind. Deze training bevordert de samenwerking en afstemming.

ARBO-TRAINING 2 DAGEN

Deze Arbo-training 2 dagen is voor iedereen die zich als lid van de ondernemingsraad bezig houdt met Arbo. U krijgt kennis én inzicht van wetgeving én alle beleidsinstrumenten op Arbo-gebied én hun onderlinge samenhang.

ARBO-TRAINING VGWM-CIE./OR

In deze Arbo-training VGWM-cie/OR maakt u kennis met alle wetgeving en beleidsinstrumenten. U gaat naar huis met duidelijke inzichten over wat er moet gebeuren om de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf te verbeteren.

TEAMBUILDING

Deze training teambuilding ondernemingsraad is gericht op het verbeteren van de onderlinge relaties, een goede taakverdeling, gebruik maken van elkaars kwaliteiten én een goede sfeer met vertrouwen en respect.

VOORZITTERS OR

In deze training voorzitters OR leert u alles wat u nodig heeft om een goede voorzitter te worden. Hierdoor voelt u zich zekerder van uzelf, krijgt u meer vertrouwen van uw OR én gaat uw OR effectiever vergaderen en meer succes behalen.

ONDERHANDELEN

In deze training onderhandelen leert u over alle basisbegrippen van het onderhandelen én een heel aantal slimme gesprekstechnieken. Hierdoor wordt u meer succesvol in uw communicatie en daarmee in het behalen van uw doelen.

NLP VOOR OR-LEDEN

In deze training NLP voor OR krijgt u kennis en inzicht in (uw) communicatie en het effect daarvan op anderen. U krijgt handvatten en inzichten aangereikt om uw communicatie te verbeteren, waardoor u meer succesvol zult worden.

Zet OR Professionals in voor uw vraagstuk.