Ondernemingsraad

Ondernemingsraad en (collectief) ontslag

Ondernemingsraad en (collectief) ontslag Ondernemingsraad en regeling ontslagbeleid Volgens artikel 27, lid 1 onderdeel e, heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht op een regeling op het gebied van aanstellingsbeleid, ontslagbeleid en bevorderingsbeleid. Een regeling op het ontslagbeleid kan bijvoorbeeld voortkomen uit: • regeling met betrekking tot vervroegde uittreding • een sanctiebeleid, waar uiteindelijk ontslag een onderdeel van…

Read more
Ondernemingsraad

Ondernemingsraad en vakbonden

Ontwikkelingen bij vakbonden Het aantal mensen dat lid is van een vakbond neemt de laatste tien jaren gestaag af. Het aantal leden is de laatste 5 jaar met bijna 200.000 afgenomen naar totaal 1,7 miljoen leden. Volgens onderzoekers zijn het vooral mannen die zich hebben afgemeld, het aantal vrouwen dat lid is van een vakbond…

Read more
Ondernemingsraad

Ondernemingsraad en arbeidscontracten

Ontwikkelingen werkgelegenheid Het gaat goed met onze economie: de verwachtte economische groei van 1,8 % wordt waarschijnlijk 2,8% in 2018 en 2,2 % in 2019 het consumentenvertrouwen is in jaren niet zo hoog geweest als nu het UWV voorspelt dat er de komende 2 jaar 318.000 banen bij komen, wat leidt tot een record van…

Read more
AVGOndernemingsraad

Ondernemingsraad en AVG

Wat is AVG? AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensverwerking, een Europese verordening die regels en richtlijnen geeft hoe bedrijven en overheden moeten omgaan met de bescherming van persoonsgegevens. Door de ontwikkelingen van de sociale media, zoals Facebook en Twitter, zijn de regels en richtlijnen van de huidige WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) niet meer voldoende en…

Read more