AVGOndernemingsraad

Ondernemingsraad en AVG

Wat is AVG? AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensverwerking, een Europese verordening die regels en richtlijnen geeft hoe bedrijven en overheden moeten omgaan met de bescherming van persoonsgegevens. Door de ontwikkelingen van de sociale media, zoals Facebook en Twitter, zijn de regels en richtlijnen van de huidige WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) niet meer voldoende en…

Read more