Ondernemingsraad

Ondernemingsraad en (collectief) ontslag

Ondernemingsraad en (collectief) ontslag Ondernemingsraad en regeling ontslagbeleid Volgens artikel 27, lid 1 onderdeel e, heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht op een regeling op het gebied van aanstellingsbeleid, ontslagbeleid en bevorderingsbeleid. Een regeling op het ontslagbeleid kan bijvoorbeeld voortkomen uit: • regeling met betrekking tot vervroegde uittreding • een sanctiebeleid, waar uiteindelijk ontslag een onderdeel van…

Read more