ARBO training 1 dag

In deze ARBO training 1 dag krijgt u een overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van Arbo. Daarnaast maakt u kennis met de belangrijkste beleidsinstrumenten op het gebied van Arbo en wordt hun onderlinge samenhang voor u duidelijk. Dit alles gebeurt middels overzichtelijke presentaties die aan de deelnemers wordt uitgereikt.

Ook krijgt u kennis en inzicht in de rechten en rol van de medezeggenschap bij Arbo.

Uiteraard kunnen er ook allerlei vragen worden beantwoord en kunnen er eventueel vervolgafspraken worden gemaakt voor meer maatwerk of bedrijfsspecifieke vragen.

ARBO training 1 dag: Informatie

Voor wie:
alle leden van
ondernemingsraden
onderdeelcommissies
centrale ondernemingsraden
enz.

Wanneer:

 • 14 juni 2021
 • 13 december 2021

Waar:
• In principe bij Van Der Valk, Assen
• of dichterbij in relatie tot herkomst deelnemers

Resultaat van de Arbo training 1 dag

 • inzicht in de wet- en regelgeving op het gebied van Arbo
 • kennis en inzicht in de belangrijkste beleidsinstrumenten
 • kennis van en inzicht in de rol van de medezeggenschap bij Arbo
 • inzicht in hoe het Arbo-beleid bij u er voor staat
 • u gaat naar huis met inzicht over wat u kunt gaan doen en oppakken

Kosten

 • 280 € per persoon
 • koffie, thee en een zeer complete lunch!

Waarom OR-Compagnon:

 • 93% klanttevredenheid
 • gratis 24-uurs vragenservice
 • meer dan 27 jaar ervaring
 • aantrekkelijke tarieven
 • erkend als opleiding voor ondernemingsraden
 • bekend met register MZ-opleiders
 • geregistreerd bij het CRKBO (Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen)
 • geen BTW vanwege vrijstelling onderwijs

Zet OR Professionals in voor uw vraagstuk.