Arbo training - OR Compagnon

Arbo-Training VGWM-Commissie Of Ondernemingsraad

In deze Arbo-training voor uw VGWM-commissie of ondernemingsraad raakt u volledig op de hoogte van de wet- en regelgeving op het gebied van Arbo én krijgt u inzicht én overzicht van alle mogelijke beleidsinstrumenten die gebruikt kunnen worden bij Arbo-beleid. Daarnaast zal er in de Arbo-training specifieke aandacht zijn voor de rol van de ondernemingsraad, of een commissie van die raad, de rechten vanuit de WOR én Arbowet én de wijze van samenwerking tussen ondernemingsraad en organisatieverantwoordelijken.

Arbo-training: Inhoud

 Overzicht van wet- en regelgeving

 • Arbo-wet
 • Arbo-besluit
 • Arbo-regelingen
 • Arbo-catalogie

Rol Arbo-dienst/deskundige  ondersteuning

 • ondersteuning/toetsing RI&E
 • Plan van Aanpak
 • PAGO’s
 • Ziekteverzuimbegeleiding
 • Laagdrempelig spreekuur
 • Re-integratiebeleid
 • advisering

   Overige beleidsinstrumenten

 • contract met de Arbo-dienst
 • preventiemedewerker
 • het systeem van BHV
 • het systeem voor meldingen onveilige situaties of bijna ongevallen
 • de rol van de vertrouwenspersoon
 • PSA-beleid
 • case-manager
 • klachtenregeling

Arbo-training: overige informatie

  Voor wie

 • de VGWM-commissie van de OR
 • de groep OR-leden die zich bezig houdt met Arbo
 • de hele ondernemingsraad

    Resultaat van de training

 • kennis en inzicht in de wet- en regelgeving op het gebied van Arbo
 • duidelijk inzicht in de status van Arbo-beleid in de eigen organisatie
 • helderheid over wat te doen als medezeggenschap
 • prioriteiten en werkplan

 In company

 • € 2900,00 per training
 • inclusief documentatie
 • Data in overleg
 • 2 x 1 dag
 • exclusief reiskostenvergoeding

Zet OR Professionals in voor uw vraagstuk.