Geen categorie

Ondernemingsraad en RI&E

Wat is een RI&E ? De afkorting RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. Het is een onderzoek naar alle mogelijk risico’s die verbonden zijn aan het werk. Volgens de voorschriften over een RI&E moeten daar in ieder geval de volgende zaken in worden opgenomen: Inventarisatie van alle risico’s én van de al genomen maatregelen…

Read more