Staking

Is staken nog van deze tijd?

2017 een groot stakingsjaar? In 2017 werd er het meeste gestaakt sinds 1989. Vorig jaar waren bij 32 stakingen bijna 150.000 werknemers betrokken. Dit werd vooral veroorzaakt door een aantal stakingen in het onderwijs. Het aantal van 32 was geen grote uitschieter, in de afgelopen jaren lag het aantal stakingen tussen de 20 en 30. Bij…

Read more