Open Inschrijving Arbo

In deze 2 daagse Arbo-training  raakt u volledig op de hoogte van de wet- en regelgeving op het gebied van Arbo én krijgt u inzicht én overzicht van alle mogelijke beleidsinstrumenten die gebruikt kunnen worden bij Arbo-beleid. Daarnaast zal er in de 2 daagse Arbo-training specifieke aandacht zijn voor de rol van de ondernemingsraad, of een commissie van die raad, de rechten vanuit de WOR én Arbowet én de wijze van samenwerking tussen ondernemingsraad en organisatieverantwoordelijken.

2 daagse Arbo-training: Inhoud

 Overzicht van wet- en regelgeving

 • Arbo-wet
 • Arbo-besluit
 • Arbo-regelingen
 • Arbo-catalogie

Rol Arbo-dienst/deskundige  ondersteuning

 • ondersteuning/toetsing RI&E
 • Plan van Aanpak
 • PAGO’s
 • Ziekteverzuimbegeleiding
 • Laagdrempelig spreekuur
 • Reïntegratiebeleid
 • advisering

Overige beleidsinstrumenten

 • contract met de Arbo-dienst
 • preventiemedewerker
 • het systeem van BHV
 • het systeem voor meldingen onveilige situaties of bijna ongevallen
 • de rol van de vertrouwenspersoon
 • PSA-beleid
 • case-manager
 • klachtenregeling

2 daagse Arbo-training: overige informatie

Voor wie

 • deel van de ondernemingsraad of VGWM-commissie

Wanneer:

 • 17/18 mei 2021
 • 1/2 november 2021

 Resultaat van de training

 • duidelijk inzicht in de status van Arbo-beleid in de eigen organisatie
 • helderheid over wat te doen als medezeggenschap
 • prioriteiten en werplan
 • kennis en inzicht in de wet- en regelgeving op het gebied van Arbo

Open inschrijving 2 daagse Arbo-training

 • € 445,00 per persoon
 • inclusief documentatie, koffie/thee, lunch

Zet OR Professionals in voor uw vraagstuk.