Maatwerk Training

U beslist waar, wanneer en waarover!

Maatwerktrainingen worden georganiseerd voor één medezeggenschapsorgaan zoals (centrale of groeps-) ondernemingsraad, onderdeelcommissie of VGWM-commissie.

In een maatwerktraining wordt er gewerkt aan de kennis, kunde en vaardigheden die ú nodig hebt (zie voorbeelden hieronder).

Een maatwerktraining wordt altijd vooraf gegaan door een (telefonisch) voorgesprek. In overleg met u wordt afgesproken welke onderwerpen aan bod komen, hoe er gewerkt wordt en hoeveel afwisseling of ontspanningsmomenten u in de cursus wilt én waar u graag naar toe wilt qua accommodatie!

Ook kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt t.a.v. programmatijden, enz.

Maatwerk mogelijkheden

Voor wie:

 • een ondernemingsraad
 • groeps- of centrale ondernemingsraad

Data en duur van de training:

 • één dag, twee dagen of drie dagen
 • het wordt in overleg met u bepaald

 Locatie van de training:

 • wij kunnen u helpen bij het vinden van een geschikte accommodatie naar uw wensen
 • het wordt in overleg door u bepaald

Wat kan er o.a. aanbod komen tijdens een maatwerk OR training?

Voorbeelden van instrumenten die aan bod kunnen komen:

 • Beoordelingsysteem
 • Functiewaarderingsysteem
 • SWOT-analyse
 • Organisatie en werkwijze
 • Meerjarig opleidingsplan
 • OR-beleidsplan
 • OR-jaarplan of OR-werkplan
 • Werkplannen voor de vaste commissies

Voorbeelden van kennis onderwerpen die aan bod kunnen komen:

 • Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
 • Alle onderwerpen die vallen onder adviesrecht of instemmingsrecht
 • Arbeidstijdenwet (ATW)
 • Financieel beleid
 • Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet)
 • Wet flexibel werken
 • Participatiewet
 • Levensfasebewust personeelsbeleid (LBP)
 • Reorganisaties, fusies, overnames, rechtsvormen
 • enz.

Voorbeelden van vaardigheden die aan bod kunnen komen:

 • Vergadertechniek
 • Communicatie
 • Onderhandelen
 • Conflicthantering
 • Gesprekstechnieken
 • De kunst van het vragen stellen
 • Standpunt formuleren / presenteren
 • Teambuilding
 • Samenwerking
 • Inzichten vanuit NLP

Zet OR Professionals in voor uw vraagstuk.