Al meerder jaren maken wij als ondernemingsraad gebruik van de diensten van OR-Compagnon. Wij vinden de trainingsdagen altijd zeer nuttig en informatief, met veel ruimte voor eigen inbreng en het behandelen van actuele topics. De ondersteuning helpt ons als OR bij het omgaan met lastige onderwerpen en het nemen van besluiten. Daarbij……….

OR Asco Controls

Bij Frank hebben we vanuit ons bedrijf een 3 daagse training gevolgd. Hierbij hebben we een beginners cursus gevolgd om onze ondernemingsraad nieuw leven in te blazen. Hiervoor hebben we ten eerste een stevige dosis theoretische kennis ontvangen waarna we deze hebben geoefend met praktijk cases. Dit had voor ons goed geholpen zodat wij daarna goed met de directie in gesprek konden gaan. We hebben……..

Essentra Extrusion BV

We zijn sinds oktober 2017 onder begeleiding van Frank Bijlefeld cursus gaan volgen bij OR-Compagnon. Wij zijn uiterst tevreden met de begeleiding in het gehele proces. De OR bestond, qua samenstelling, zowel uit nieuwe en oude leden. Wij konden aangeven
welke richting we op willen gaan, in het eerste kennismakingsgesprek wat wij met Frank hebben gehad. De gehele scholing ………

OR Veiligheidszorg Drenthe

“Wij, de ondernemingsraad van Energiewacht N.V., maken al een aantal jaren gebruik van de diensten van OR-Compagnon. Onze vaste trainer, Frank Bijlefeld, heeft goede kennis van zaken. Geen vaste onderwerpen, maar goed maatwerk, dat in onze behoeften voorziet. De geleerde kennis en technieken zijn direct toe te passen. De cursussen zijn altijd erg motiverend en geven ons nieuwe energie om met onze OR werkzaamheden verder te gaan.”

Energiewacht N.V.

“Frank heeft zich met opvallend gemak in ons bedrijf verdiept. Zijn trainingen sluiten bijzonder goed aan bij onze organisatie en cultuur. Met zijn optreden heeft hij het vertrouwen van de Ondernemingsraad gewonnen en haalt als vanzelfsprekend het beste uit hen naar boven. Het is erg prettig om met Frank te werken. De Ondernemingsraad verheugd zich op verdere samenwerking.”

Hydro Extrusion Hoogezand B.V.

“Vanaf 2007 is OR Compagnon in persoon van Frank Bijlefeld cursusleider voor de OR NV RENDO Holding. De manier waarop de cursus wordt aangeboden, zowel financieel als inhoudelijk, is voor de OR NV RENDO Holding vanaf 2007 aanleiding geweest de cursussen te blijven volgen bij OR Compagnon.
Het is zeker niet de enige reden. Ook de ………..

OR NV Rendo Holding, Meppel

“Sinds 2006 is Frank onze vaste trainer en adviseur. Onder zijn begeleiding heeft onze OR een duidelijke visie en gestructureerde werkwijze ontwikkeld waardoor besluiten weloverwogen worden genomen . Wij zijn een volwaardige gesprekspartner van onze directeur en het MT geworden en hebben een duidelijke rol binnen onze organisatie verworven. De trainingen ……….

OR Kinderopvang Walcheren